Et finsk par som var på tur i Blåbærfjellet den dagen skredet gikk, 2. januar, ble etterlyst fredag. V har nå hatt kontakt med dem. De har bidratt med informasjon om turen sin i fjellet. Dette er informasjon som er nyttig i arbeidet med å tidfeste hendelsene i fjellet denne dagen og til å få kunnskap om hendelsesforløpet.

Politiet gir ikke ytterligere informasjon om vitnene eller hva de har forklart.