Notatet er tilgjengelig på NGIs nettsider (PDF-dokument).