- Planen er at personell fra politiet og forsvaret flys inn med helikopter for å sjekke snødybde, snøkonsistens og forholdene for øvrig på bakken oppe i skredområdet, sier lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms.

- Formålet med befaringen er å vurdere forholdene i fjellet, veien videre blir besluttet etter at vi har fått vurdert informasjonen vi sitter med etter befaringen. Vi skal ikke utføre søk i denne omgang, presiserer Nilsen.

Som kjent ble søket etter den siste savnede avsluttet 21. januar på grunn av betydelige mengder pålagret snø og ny skredfare. Med bistand fra Forsvaret har overflaten av søksområdet blitt sjekket jevnlig fra helikopter.