Eksperter fra Forsvaret har sprengt ut snømasser ved skredområdet, og området der graving og uthenting skal foregå, er nå sikret.

Det gjenstår å sikre en landingsplass for helikopter i nærheten av skredet. Dette arbeidet er planlagt gjennomført onsdag.

Så snart landingsplassen er sikret, vil vi gjøre en ny sikkerhetsvurdering. Dersom området er sikkert, vil vi da starte arbeidet med å hente ut de omkomne. Uthentingsfasen ser ut til å kunne starte torsdag.