Bilde av fjellet
Blåbærfjellet mandag denne uka, på grunn av skyer er terrenget synlig fra litt under bruddkanten og opp mot toppen av fjellet.
FotoPolitiet

Som kjent ble søket etter den siste savnede avsluttet 21. januar på grunn av betydelige mengder pålagret snø og ny skredfare.

Med bistand fra Forsvaret har overflaten av søksområdet blitt sjekket jevnlig fra helikopter, mandag denne uka også med politi ombord. Situasjonen er slik at det fortsatt er svært mye snø i søksområdet. Det er nattefrost på stedet, som ligger på ca. 1000 meters høyde, og ny snø legges på når det er nedbør.

- Slik vi ser det er det ikke formålstjenlig å starte søk nå. Vi vil derfor avvente situasjonen til tineprosessen har kommet godt i gang, slik det ser ut nå kan det ta en måned eller mer før vi vil se merkbar tining, sier lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms.

Forvaret vil fortsette å sjekke søksområdet jevnlig, i forbindelse med treningsflyging med helikopter.