Det er dessverre ikke aktuelt å starte helt på nytt. Det vil kreve store ressurser, med ny sprenging av snømasser for å sikre leteområdet og deretter ny innsats på bakken. Dette igjen forutsetter at været holder seg stabilt lenge nok, hvis ikke må vi starte forfra nok en gang.

- Dessverre er vi nå kommet dit at vi rett og slett må vente til vårparten før vi gjenopptar søket etter den siste savnede, sider lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms.