- Planen er at 2-3 politifolk og kanskje lavinehund flys inn med helikopter for å sjekke snødybde, snøkonsistens og forholdene for øvrig på bakken i søksområdet, sier lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms.

Som kjent ble søket etter den siste savnede avsluttet 21. januar på grunn av betydelige mengder pålagret snø og ny skredfare. Med bistand fra Forsvaret har overflaten av søksområdet blitt sjekket jevnlig fra helikopter.