Ordningen innebærer at du må dokumentere skadene og søke om erstatning, via et elektronisk søknadsskjema hos Landbruksdirektoratet.