Nødnett er det nasjonale radiosambandet for nødetater, beredskaps- og samvirkeaktører. Et funksjonelt samband og enhetlig bruk er avgjørende for godt samarbeid.

Politidirektoratet (POD) har forvaltningsmessig ansvar for Felles sambandsreglement for Nødnett. Revisjon gjennomføres av POD i samarbeid med Helsedirektoratet, DSB, Forsvaret og Hovedredningssentralen.