Rats er ulovlig

Det kan være vanskelig å vite når man begår datakriminalitet. Et eksempel er:     

                      Stian ønsker å spionere på hva kompisen
        driver med på PCen. For å gjøre dette, lurer han kompisen
                           til å installere en RAT på PCen sin.

Norsk politi bekjemper alle former for datakriminalitet

Har du tenkt til å begå datakriminalitet? Da bør du tenke over følgende konsekvenser:

  • Det kommer på politiattesten (rullbladet) ditt: Det vil gjøre det vanskelig for deg å få en jobb
  • Enheter: Du kan bli fratatt både telefon og PC
  • Straff: Du kan få bot, samfunnsstraff eller fengsel

Straffeloven

Bruk av RAT er straffbart etter Straffeloven

§§ 204 (datainnbrudd), 206 (fare for driftshindring), 351 (skadeverk) og 352 (grovt skadeverk).

Strafferammen er inntil 6 års fengsel.

Bruk av RAT kan få alvorlige følger for bedrifter, organiasasjoner og/eller enkeltpersoner

Eksempelvis:

  • Gaming-kontoen din blir bannet                   
  • Internettleverandører er nede         
  • Man kan ikke nå nødetater       

Norsk politi oppmuntrer deg til å videreutvikle IT-ferdighetene dine, så lenge du holder deg innenfor loven.

Er du interessert i IT? Koding? Sjekk ut disse nettsidene:

Det er et nasjonalt behov for mer kunnskap om sikkerhet, og for å skape trygge digitale innbyggere, må vi sørge for å utvikle mer kunnskap om ungdom og digital sikkerhetskultur. I tillegg til befolkningens grunnleggende ferdigheter trenger vi mange nye fagspesialister.

Høres dette interessant ut? NTNU CCIS CyberSmart

Lær Kidsa Koding! arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. De ønsker at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag.

Høres dette interessant ut?

Her kan du finne en kodeklubb. Du kan også lese mer om hva som er positivt med kodeklubb her.

Hackathon /ˈhakəθɒn/ Portmanteau av «hacking» og «marathon». Hacking fordi man skal finne en løsning; marathon fordi det skjer innenfor en tidsramme, sammen med mange andre med samme mål. Hackathon er en rask, engasjerende og produktiv innovasjonsprosess.

Les mer om Hackathon her

Hackathon Norge er Norges eneste hackathon-byrå. Vi elsker å finne nye utfordringer som hackathons og andre innovasjonsprosesser kan bidra til å løse.

Cyberforsvaret er ansvarlig for å opprettholde Forsvarets handlingsfrihet i det digitale rom, og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra militære og sivile aktører.


I samarbeid med Europol, Interpol og Afripol.