• Kontakt politiet hvis du ønsker å anmelde noen, er i fare eller trenger råd.
  • Du kan få råd og bistand ved å ringe til politiet og snakke med dem som arbeider med dette fagfeltet i ditt politidistrikt.
  • Politiet vil vurdere eventuelle beskyttelsestiltak for deg.
  • Du kan også tipse politiet om menneskehandel.

Flere bør varsle om mulig utnytting i menneskehandel eller personer de er bekymret for. Din henvendelse kan være den ene som mangler for at politiet og hjelpeapparatet kan gjenkjenne en menneskehandelssituasjon.

Du kan få hjelp av flere:

  • Du kan få en trygg bolig på et krisesenter eller annet botilbud, eller fra barnevernet.
  • Du kan få veiledning og advokathjelp betalt av det offentlige til å anmelde de som har utnyttet deg.
  • ROSA tilbyr bistand til personer utsatt for menneskehandel og driver Den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel, tlf. 22 33 11 60 (døgnåpen). ROSA tar imot både konkrete saker og generelle spørsmål om menneskehandel.
  • Ønsker du å reise hjem, kan du få hjelp til trygg retur. Ta kontakt med UDI eller International Organization for Migration (IOM).
  • Hvis du ikke har oppholdstillatelse, kan du søke om en begrenset oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel eller beskyttelse (asyl) i Norge, se UDIs nettsider om menneskehandel.  For å søke om oppholdstillatelse, ta kontakt med UDI eller politiet der du bor.
  • Du kan også få støtte og veiledning hos Stottetelefon.no, tlf. 800 40 008, som drives av Kontoret for voldsoffererstatning og Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre.

Mer informasjon for hjelpere