Kontakt politiet hvis du ønsker å anmelde noen, er i fare eller trenger råd. Du kan få råd og bistand ved å ringe til politiet og snakke med dem som arbeider med dette fagfeltet i ditt politidistrikt. Politiet vil vurdere eventuelle beskyttelsestiltak for deg.

Flere bør varsle om mulig utnytting i menneskehandel eller personer de er bekymret for. Din henvendelse kan være den ene som mangler for at politiet og hjelpeapparatet kan gjenkjenne en menneskehandelssituasjon.

Mange offentlige instanser og frivillige organisasjoner bistår ofre for menneskehandel:

  • Du kan få en trygg bolig på et krisesenter eller annet botilbud, eller fra barnevernet.
  • Du kan få veiledning og advokathjelp betalt av det offentlige til å anmelde de som har utnyttet deg.
  • ROSA driver en nasjonal hjelpetelefon mot menneskehandel 22 33 11 60 (døgnåpen). Hjelpetelefonen er rettet mot mulige ofre for alle former for menneskehandel (både kvinner og menn), hjelpeinstanser, organisasjoner og privatpersoner. ROSA tilbyr veiledning og oppfølging både i konkrete saker og ved generelle spørsmål, og bistår med informasjon og henvisning til relevante tiltak for personer i målgruppen. ROSA tilbyr individoppfølging til ofre for menneskehandel som henvises til landets krisesentre for et midlertidig botilbud.
  • Ønsker du å reise hjem, kan du få hjelp til trygg retur. Ta kontakt med UDI eller International Organization for Migration (IOM).
  • Hvis du ikke har oppholdstillatelse, kan du søke om en begrenset oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel eller beskyttelse (asyl) i Norge, se UDIs nettsider. For å søke om oppholdstillatelse, ta kontakt med UDI eller politiet der du bor.

Mer informasjon for hjelpere:

Ring 800 40 008

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring oss. Vi kan veilede deg om hvordan du kan anmelde. Vi vil også støtte deg hvis det blir en rettssak.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte