Vil du anmelde noen? Er du i fare? Trenger du råd? Kontakt politiet. Politiet vurderer behovet sitt for beskyttelse og setter i verk nødvendige tiltak.

Flere bør varsle politiet om de mistenker menneskehandel. Er du bekymret for noen? Din henvendelse kan være den ene som mangler for at politiet og hjelpeapparatet kan oppdage menneskehandel.

Mange offentlige instanser og frivillige organisasjoner hjelper ofre for menneskehandel:

  • Du kan få en trygg bolig. Det kan for eksempel være på et krisesenter, eller du kan få et bosted fra barnevernet.
  • Du kan få veiledning og hjelp fra en advokat til å anmelde dem som har utnyttet deg. Dette blir betalt av det offentlige.
  • ROSA driver en nasjonal hjelpetelefon mot menneskehandel. Ring 22 33 11 60. Tjenesten er åpen hele døgnet. ROSA er rettet mot mulige ofre for alle former for menneskehandel – både kvinner og menn. Hjelpeinstanser, organisasjoner og privatpersoner kan ta kontakt. ROSA veileder og oppfølger opp i konkrete saker. Hjelpetelefonen tar også imot generelle spørsmål. ROSA hjelper med informasjon og tipser om nyttige tiltak. ROSA følger også opp ofre for menneskehandel som bor midlertidig på krisesenter.
  • Ønsker du å reise hjem? Da kan du få hjelp til trygg retur. Ta kontakt med UDI eller International Organization for Migration (IOM).
  • Har du ikke oppholdstillatelse? Da kan du søke om en begrenset oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel eller beskyttelse (asyl) i Norge, se UDIs nettsider. Vil du søke om oppholdstillatelse? Ta kontakt med UDI eller politiet der du bor.

Er du hjelper? Her er mer informasjon:

Ring 800 40 008

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring oss. Vi kan veilede deg om hvordan du kan anmelde. Vi vil også støtte deg hvis det blir en rettssak.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte