Kontakt politiet hvis du ønsker å anmelde noen, er i fare eller trenger råd. Du kan få råd og bistand ved å ringe til politiet og snakke med dem som arbeider med dette fagfeltet i ditt politidistrikt. Politiet vil vurdere eventuelle beskyttelsestiltak for deg.

Flere bør varsle om mulig utnytting i menneskehandel eller personer de er bekymret for. Din henvendelse kan være den ene som mangler for at politiet og hjelpeapparatet kan gjenkjenne en menneskehandelssituasjon.

Du kan få hjelp av flere:

  • Du kan få en trygg bolig på et krisesenter eller annet botilbud, eller fra barnevernet.
  • Du kan få veiledning og advokathjelp betalt av det offentlige til å anmelde de som har utnyttet deg.
  • ROSA tilbyr bistand til personer utsatt for menneskehandel og driver Den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel, tlf. 22 33 11 60 (døgnåpen).
  • Ønsker du å reise hjem, kan du få hjelp til trygg retur. Ta kontakt med UDI eller International Organization for Migration.
  • Hvis du ikke har oppholdstillatelse, kan du søke om en begrenset oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel eller beskyttelse (asyl) i Norge, se UDIs nettsider. For å søke om oppholdstillatelse, ta kontakt med UDI eller politiet der du bor.

Mer informasjon for hjelpere: