Ring politiet og meld din bekymring hvis du mistenker at noen blir utsatt for menneskehandel. Du kan velge å ikke oppgi din identitet. Les mer: Hva er menneskehandel?

Hvis du er bekymret for et barn, kan du melde fra til barneverntjenesten i kommunen. Du kan melde anonymt til barnevernet, de plikter å undersøke saken. Finn din lokale barneverntjeneste eller barnevernvakt på Barnevernvakten.no.

Det er etablert en alarmtelefon for barn og unge som har vært utsatt for vold eller overgrep. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt. Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Jobber du med barn og unge?

Hvis du gjennom ditt arbeid får kjennskap til at barn eller ungdom kan være utsatt for menneskehandel, har du en selvstendig plikt til å melde fra. Du kan også ringe politiet eller barnevernet for råd og veiledning:

  • Barnevernet har ansvar for alle barn i Norge, uavhengig av oppholdsstatus.
  • Du har meldeplikt til barneverntjenesten hvis grunn til å tro at et barn blir utsatt for menneskehandel.
  • Der det er tvil om alder, og det er grunn til å tro at offeret er barn, skal barnet behandles som mindreårig inntil alder er verifisert.
  • Antatte mindreårige ofre kan ikke selv velge om de vil ta imot bistand. Barnevernsleder og påtalemyndigheten har hjemmel i barnevernloven for akuttplassering av barn som står i fare for menneskehandel (barnevernloven § 4-29).
  • Enslige mindreårige har rett til representant/verge som skal ivareta barnets interesser.
  • Se også veileder om menneskehandel (bufdir.no).