Ring politiet og meld din bekymring hvis du mistenker at noen blir utsatt for menneskehandel. Du kan velge å ikke oppgi hvem du er. Les mer her: Hva er menneskehandel?

Er du bekymret for et barn? Da kan du melde fra til barneverntjenesten i kommunen du bor i. Du kan melde anonymt til barnevernet. De plikter å undersøke saken. Finn din lokale barneverntjeneste eller barnevernvakt på Barnevernvakten.no.

Det finnes en alarmtelefon for barn og unge som har vært utsatt for vold eller overgrep. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt. Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Jobber du med barn og unge?

Mistenker du at barn eller ungdom kan være utsatt for menneskehandel? Da har du plikt til å melde fra. Du kan også ringe politiet eller barnevernet for råd og veiledning:

  • Barnevernet har ansvar for alle barn i Norge. Dette gjelder også om barnet ikke har oppholdstillatelse.
  • Er det tvil om alder? Og er det grunn til å tro at offeret er et barn? Da skal barnet bli behandlet som mindreårig inntil alderen er verifisert.
  • Er det grunn til å tro at offeret er mindreårig? Da kan ikke barnet selv velge om det vil ta imot hjelp. Lederen av lokalt barnevernet og påtalemyndigheten skal følge barnevernloven og akuttplassere barn som står i fare for menneskehandel. Se barnevernloven § 4-29.

  • Enslige mindreårige har rett til representant eller verge som skal ivareta barnets interesser.
  • Se også veileder om menneskehandel (bufdir.no).