På nettsidene til Norges domstoler finner du informasjon til deg som skal vitne i en straffesak eller en sivil sak.

Ring 800 40 008

Er du kalt inn som vitne i en rettssak og er usikker på hva dette innebærer? Ring oss – vi kan gi deg vitnestøtte.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte