Det er ikke påbud om bruk av sykkelhjelm, verken på vanlig sykkel eller el-sykkel. Politiet oppfordrer likevel alle til å bruke hjelm.

Hjelpemotoren på en el-sykkel må ikke ha høyere nominell effekt enn 0,25 kW. Hjelpemotoren skal bare gi kraft når du tråkker på pedalene. Motoren alene kan likevel gi en fremdrift på opp til 6 km/t.

El-sykkel i utmark

El-sykkel kan brukes i utmark på linje med vanlige sykler. Kommunen kan bestemme at bruk av el-sykler ikke er tillatt i bestemte områder eller på bestemte strekninger.

I Oslo-marka gjelder markaloven, som har egne bestemmelser for motorisert ferdsel. Syklister henvises til å bruke veiene i marka. Undersøk med din egen kommune om spesielle bestemmelser der du bor.

Regelverk: