Er det nødvendig skal det brukes vinterdekk med eller uten pigger, eller kjetting. Hensynet til trafikksikkerheten er den avgjørende faktoren i det enkelte tilfellet. I de fleste tilfellene vil det nok være en større risiko å kjøre med dekk uten tilstrekkelig veggrep på glatt føre, enn å kjøre med vinterdekk på tørr asfalt.

Relevant innhold: