Dette kan du gjøre

  • Parker på steder som er godt opplyste, åpne og trafikkerte.
  • Har du garasje, bruk den. Lås både bil og garasje.
  • Lukk alle vinduer og lås dørene.
  • Fjern verdisaker og unngå at noe ligger synlig. 
  • Sjekk at du har tatt med bilnøkkelen.
  • Husnøkler, førerkort eller andre ID-papirer bør aldri ligge igjen i bilen, tyven leter i hanskerom, under matter og seter.
  • Radio og lydanlegg bør ha sikringsutstyr, som avtagbar front eller sikkerhetskode.

Ekstra sikring av bilen

  • Installer forsikringsgodkjent alarm, og bruk den.
  • Bruk girlås, pedallås eller ekstra rattlås hvis du parkerer på steder hvor det er stor risiko for tyveri.
  • Eksklusive og attraktive biler bør være tilknyttet et elektronisk sporingssystem.

Merking av bil og bildeler

Det er ofte vanskelig å fastslå eierskap på biler og bildeler fordi profesjonelle tyver fjerner eller endrer produsentene identifikasjonsnummer. Blir bilen din stjålet trenger politiet spesifikke opplysninger  for å identifisere bilen, deler og ekstrautstyr. Tar du deg tid til å merke eller registrere dette, vil politiet ha bedre sjanse til å finne igjen bil og deler selv om noen har lakkert om eller demontert bilen.

Blir du utsatt for tyveri, skade eller hærværk må du melde det til politiet og forsikringsselskapet ditt.