Ikke slipp inn ukjente

  • Monter gjerne sikkerhetslenke og kikkehull på ytterdøren.
  • Be om legitimasjon før du åpner helt opp, og slipp bare inn personer du kjenner, eller som kan legitimere hvem de er og hvem de representerer.
  • Dersom noen ukjente allikevel skulle komme seg inn, følge nøye med på hva vedkommende gjør inne hos deg, og prøv å merke deg utseende, alder og særtrekk.
  • Unngå å vise frem verdisaker og penger.

Vær oppmerksom på svindlere

  • Gi aldri penger eller bankkort til ukjente.
  • Gi aldri fra deg personnummer, bankkortnummer, kredittkortnummer over telefon eller til ukjente.
  • Les godt gjennom avtaler og salgskontrakter, og få hjelp av en du kjenner før du signerer.
  • Unngå kjøp av varer og  gode tilbud på døren eller gaten. Ofte er dette tyvegods.
  • Unngå å ha store beløp med penger hjemme eller med deg.

Dersom noen gjør deg utrygg eller usikker, stol på instinktene dine og unngå å gi fra deg noe eller skrive under på noe. Be om hjelp fra noen du kjenner.

Kontakt politiet dersom du utsettes for ubehagelige og pågående besøk.