Dette kan du gjøre

  • Parker på steder som er godt opplyste, åpne og trafikkerte.
  • Har du garasje, bruk den. Lås både bil og garasje.
  • Lukk alle vinduer og lås dørene.
  • Fjern verdisaker og unngå at noe ligger synlig.
  • Sjekk at du har tatt med bilnøkkelen.
  • Husnøkler, førerkort eller andre ID-papirer bør aldri ligge igjen i bilen. Tyven leter i hanskerom og under matter og seter.
  • Radio og lydanlegg bør ha utstyr for sikring. Slikt utstyr kan være avtagbar front eller sikkerhetskode.

Her er noen tips til ekstra sikring

  • Installer alarm i bilen, og bruk den. Alarmen bør være godkjent av forsikringsselskapet ditt.

  • Bruk girlås, pedallås eller ekstra rattlås hvis du parkerer på steder hvor det er stor risiko for tyveri.

  • Har du en eksklusiv eller attraktiv bil bør du knytte den til et elektronisk sporingssystem.

Merk bilen og bildelene

Det er ofte vanskelig å slå fast hvem som er eieren av biler og bildeler. Dette er fordi profesjonelle tyver fjerner eller endrer bilprodusentenes identifikasjonsnummer. Blir bilen din stjålet? Da trenger politiet informasjon fra deg. Dette kan være spesifikke opplysninger for å identifisere bilen, deler og ekstrautstyr. Ta deg tid til å merke eller registrere disse opplysningene. Da vil politiet ha bedre sjanse til å finne igjen bil og deler. Dette kan vi selv om noen har lakkert eller demontert bilen.

Har du blitt utsatt for tyveri, skade eller hærverk? Da må du melde det til politiet og forsikringsselskapet ditt.