Begge kjønn kan være utøvere av slike handlinger. Kvinner er imidlertid oftere utsatt for gjentakende, alvorlig vold og seksuelle overgrep fra sin partner enn menn.

Flere bør varsle om vold, trusler eller personer de er bekymret for. Din henvendelse kan være den ene brikken som mangler for at politiet og hjelpeapparatet kan gjenkjenne mønsteret av et voldsregime.

Du må kontakte politiet hvis du blir skadet, truet, er redd for å bli utsatt for vold eller frykter for ditt liv. Du kan få råd og bistand ved å ringe til politiet og snakke med dem som arbeider med dette fagfeltet i ditt politidistrikt.

Finn åpningstider og kontaktinfo til politiet

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.

Ring 800 40 008

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep, annet? Ring oss – vi kan gi deg veiledning om hvordan du kan anmelde og vil støtte deg gjennom en rettsprosess.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte