Vold i nære relasjoner - også omtalt som partnervold eller familievold - omfatter all fysisk og psykisk vold og trusler mellom nåværende og tidligere familiemedlemmer, og den omfatter også barn som er vitne til volden. Æresrelatert kriminalitet som kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er også en del av dette.

Du skal være trygg på at dette er saker politiet tar på alvor. Det er egne koordinatorer for familievold og seksuelle overgrep i alle politidistrikter, og politiet samarbeider med mange etater og organisasjoner for å bekjempe denne typen kriminalitet.

For mer informasjon og vevisere til hjelpetjenester:

Finn ditt politi

  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.