Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er et team organisert på tvers av ulike etater som har som formål å bidra til å forebygge og avdekke tvangsekteskap og kjønnlemlestelse og beskytte enkeltpersoner som er under press og utsatt.

Ta kontakt med politiet om du selv opplever å stå i fare, eller om du kjenner en du opplever står i fare, for å bli utsatt for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, eller negativ sosial kontroll som følge av dette.

I sommermånedene er det behov for å være ekstra oppmerksom på personer som kan står i faresonen for å bli tvangsgiftet, kjønnslemlestet eller utsatt for andre alvorlige overgrep under opphold i utlandet.

Her kan du også få hjelp og mer informasjon

Finn ditt politi

  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.