Ta kontakt med politiet om du selv opplever å stå i fare, eller om du kjenner en du opplever står i fare, for å bli utsatt for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, eller negativ sosial kontroll som følge av dette.

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er et team organisert på tvers av ulike etater som har som formål å bidra til å forebygge og avdekke tvangsekteskap og kjønnlemlestelse og beskytte enkeltpersoner som er under press og utsatt.

I sommermånedene er det behov for å være ekstra oppmerksom på personer som kan står i faresonen for å bli tvangsgiftet, kjønnslemlestet eller utsatt for andre alvorlige overgrep under opphold i utlandet.

Ta kontakt med lokalt politi

  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.