En trygg alderdom er en grunnleggende verdi i det norske samfunnet. Ingen skal være nødt til å holde ut fysisk eller psykisk misbruk. Likevel viser tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress at mellom sju og ni prosent av eldre som bor hjemme har vært utsatt for vold og overgrep.

Historien til Anne, Arne  og sønnen Tommy

Mens den 51 år gamle sønnen presset henne for å få penger, ble den 80 år gamle moren så stresset at hun fikk hjerteinfarkt. Hun overlevde infarktet, men problemene var ikke over. Den rusavhengige sønnens oppførsel gjorde at foreldrene også fikk varsel om tvangssalg av leiligheten.

Presses for penger

Terskelen for å søke hjelp kan være stor, for de følelsesmessige bindingene mellom foreldre og barn er kraftige. Derfor har politiet grunn til å tro at det er store mørketall når det gjelder vold mot eldre. Et eksempel er en familie i Oslo. 80 år gamle Anne er mor til 51 år gamle Tommy, som bor hjemme sammen med Anne og hennes 82 år gamle ektemann Arne. Tommy begynte å ruse seg som ung gutt, og flyttet aldri hjemmefra. Han bor og spiser gratis hos sine foreldre, samtidig som han mottar rundt 15.000 kroner i måneden i trygd. Pengene har en tendens til å forsvinne fort. Når behovet for rus melder seg, og kassen er tom, så blir foreldrene presset for penger. Han slår dem ikke, men følger som regel opp kravet om penger med et "ellers...". Mer er ikke nødvendig.

Politiet hjelper

Slik har situasjonen vært i mange år. En januardag topper det seg. Tommys søster var i leiligheten mens broren raser rundt og vil ha penger. Han skriker og hyler og slår løs på inventar. Så rettes sinnet mot mor, far og søster. Det ender med at han går til fysisk angrep på søsteren og på faren, som forsøker å hjelpe henne. Politiet blir tilkalt og Tommy blir pågrepet. Ingen vil anmelde, men familien forklarer hva som har skjedd til politiet. Politipatruljen gjør familien oppmerksom på at de kan søke hjelp hos politiets familievoldskoordinator, noe de også gjør. Når politiet kartlegger situasjonen så avtegner det seg et tydelig bilde: En voksen sønn som har problemer med rus og psykiatri gjør hverdagen nesten ulevelig for sine gamle foreldre. Boligsameiet har også varslet utkastelse, for sønnens adferd er til sjenanse for andre beboere.

Slik fikk familien hjelp

På Stovner politistasjon i Oslo ligger Prosjekt November, som er politiets største fagmiljø mot vold i nære relasjoner. Her samarbeider psykologer, sosionomer, barnevern og politiet med å skreddersy tiltak for voldsutsatte, og trekke i trådene sammen med den delen av hjelpeapparatet som ligger utenfor politiet.

Slik endte saken

  • I samarbeid med kommunen fikk Tommy en annen bolig.
  • Sameiet trakk saken om tvangssalg.
  • Tommy ble ilagt besøksforbud i et halvt år.
  • Han kan ikke oppholde seg nærmere enn 100 meter fra sameiet hvor foreldrene bor.

Politiet og resten av hjelpeapparatet har mange virkemidler for å løse opp i vanskelige situasjoner. Ingen trenger å anmelde sine egne familiemedlemmer for å få hjelp. Men det er viktig å ta kontakt med politiet eller andre som kan hjelpe, først og fremst for å hindre at nye voldshendelser skjer.