Har du vært utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep eller mistenker at det har skjedd, ta kontakt med nærmeste overgrepsmottak eller politi for hjelp og avklaring om hva du skal gjøre videre. Det er overgrepsmottak i alle fylker i Norge.

  • Overgrepsmottaket tilbyr rask hjelp og samtale i trygge omgivelser.
  • Du blir medisinsk undersøkt med tanke på skader, smitte og graviditet.
  • Overgrepsmottaket gjennomfører en rettsmedisinsk undersøkelse for å sikre bevis.

Husk: Ikke dusj. Ta vare på undertøy og klær. Ta vare på SMS-er og meldinger på sosiale medier.

Har du blitt utsatt for et overgrep? Politiet gir råd:

Politiet vil etterforske saken for å finne ut hva som har skjedd. Du blir oppfordret til å forklare deg til politiet.

Det er viktig at du raskt varsler politiet. Da kan vi sikre åstedet og bevis så tidlig som mulig. Slik går ikke viktige spor tapt. Vitner bør bli avhørt så raskt som mulig.

Er du under 16 år? Eller kan du av ulike grunner ikke møte i retten? Da blir du dommeravhørt. Det er et avhør som kan brukes i retten. Slik slipper du å forklare deg der.

Politiet vil at alle voldtekter og seksuelle overgrep blir anmeldt. Dette gjelder selv om forholdet har skjedd tilbake i tid.

Politiet eller retten kan gi besøksforbud. Da kan gjerningspersonen ikke oppsøke deg eller kontakte deg.

Når du møter på politistasjonen, vil du først få snakke med en polititjenesteperson i politivakta. Det lages en avtale om når du kan anmelde, og en annen tjenesteperson vil ta imot anmeldelsen. Du kan også avtale en samtale med politiet, der du vil få mer informasjon om det å anmelde.

Du skal bli godt ivaretatt, og tjenestepersoner som har spesialisert seg på voldtekt og overgrep vil avhøre deg. Det er sannsynlig at du må snakke med flere tjenestepersoner første gang du møter på politivakta, men etter at en anmeldelse er gitt blir det satt en etterforsker på saken som følger opp videre. Denne personen vil du forholde seg til under hele etterforskningen.

Når du skal forklare deg om hva som har skjedd, sitter du i et eget rom sammen med etterforskeren. Samtalen blir tatt opp med lyd og bilde. Under denne samtalen kan politiet be om å få sikre bevis, som for eksempel sikring av din telefon og foto av deg dersom du har skader. Politiet vil også be om tillatelse for å innhente legejournal, teledata og lignede. Du må signere ulike fritakserklæringer for at politiet skal kunne innhente denne type informasjon.

Det er viktig at du setter av godt med tid. Det kan være greit å være forberedt på at det vil komme vanskelige spørsmål i avhøret. Etter avhøret vil politiet skrive ned det som har blitt sagt, og så må du komme tilbake å lese gjennom avhøret for å godkjenne det som er skrevet.

Når du anmelder en voldtekt har du også krav på å snakke med en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten skal være din støtte gjennom hele prosessen frem til en eventuell rettssak.

  • Det markerer at handlingen er ulovlig.
  • Det kan forhindre nye overgrep og straffbare handlinger overfor deg og andre.
  • Gjerningspersonen kan bli identifisert og stilt til ansvar for sine handlinger.
  • Politiet bruker informasjon om gjerningspersoner i forebyggende arbeid.
  • Anmeldelse er en forutsetning for å kunne søke om erstatning som voldsoffer.

Du har rett til fri advokathjelp. Det har du både under og etter at du har sendt en anmeldelse til politiet. Dette gjelder om du har vært utsatt for voldtekt, andre seksuelle overgrep eller familievold.

Bistandsadvokaten kan forklare mer om hva en anmeldelse betyr. Vedkommende kan også fortelle om saksgangen og svare på spørsmål du har.

Bistandsadvokaten forbereder deg før saken skal opp i retten, og du vil få vite mer om hva som skal skje, for eksempel kan du få se rettslokalet, du får vite hvem som sitter hvor i salen, hva fornærmede kan blir spurt om av forsvarer, forsvarer sin opptreden i retten, dommeren sin rolle i retten, og ellers hvordan de ulike rollene fremstår.

Du kan søke om erstatning. Bistandsadvokaten kan hjelpe deg med å utforme erstatningsansvar og voldsoffererstatning.

Du kan også få hjelp og veiledning ved  Støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Hva er voldtekt? Les mer om ulike typer seksuelle overgrep på siden Hvor går grensene?

Ring 800 40 008

Har du vært utsatt for kriminalitet som vold, trusler, hatkriminalitet, seksuelle overgrep eller noe annet? Ring oss. Vi kan veilede deg om hvordan du kan anmelde. Vi vil også støtte deg hvis det blir en rettssak.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte