Når anmeldelsen er levert

Leverer du anmeldelse på nett kan det ta inntill 14 dager før du får brev i posten med bekreftelse på at vi har mottatt din anmeldelse. Brevet sendes til din folkeregistrerte adresse.

I perioden juli til august kan det ta noe lenger tid før du mottar bekreftelsen.

Ønsker du å trekke anmeldelsen eller gi oss flere opplysninger om saken, må du først ha mottatt brevet med politiets bekreftelse. Vi ber deg om å:

  • henvende deg til det politidistriktet som står som avsender av brevet
  • vise til saksnummeret i brevet, slik at vi raskere kan oppdatere anmeldelsen din

Vær oppmerksom på at selv om du ønsker å trekke tilbake anmeldelsen, kan politiet likevel velge å behandle anmeldelsen dersom det fremgår opplysninger i saken som vi vurderer at vi må etterforske.

For at politiet skal kunne følge opp anmeldelsen er vi avhengig av at det kommer flere opplysninger om saken.

Politiet kan komme til å henlegge saken dersom vi har manglende opplysninger, men etterforskningen kan gjenopptas hvis vi får mistanke om en konkret gjerningsperson.

Finn nærmeste politi

Velg sted for å se kontaktinformasjon og åpningstider

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.