Dette er nyttig å vite

Du må melde frå til politiet, namsfogden eller tingretten viss nokon døyr. Mange stader er det vanleg at du som pårørande melder frå til gravferdsbyrået. Så sender dei opplysingane vidare til politiet, namsfogden eller tingretten.

De må melde frå til politiet, namsfogden eller tingretten som held til der dødsfallet skjedde.

Dei fleste arveoppgjer skjer ved privat skifte.

Ved privat skifte fordeler arvingane eigedelane sjølve. Då er alle arvingane ansvarlege for heile arveavgifta og for den avdøde si gjeld. De må melde frå til tingretten kva form for skifte de vel.

Har du spørsmål om arv og skifte? Då kan du kontakte tingretten eller ein advokat.

Offentleg skifte vi seie at tingretten forvaltar dødsbuet.

Treng du meir informasjon om dette?