Veiledning

Dødsfall skal meldes til politiet, namsfogden eller tingretten. Vanlig praksis mange steder er at du som pårerørende melder i fra til begravelsesbyrået, som videreformidler opplysningene til politiet eller tingretten.

Meldingen fremlegges der vedkommende dør.

De fleste arveoppgjør foretas ved privat skifte.

Ved privat skifte fordeler arvingene eiendelene selv. Skiftes boet privat er alle arvingene solidarisk ansvarlig for hele arveavgiften og for avdødes gjeld.

Den skifteformen som velges må meldes til tingretten.

Har du spørsmål om arv og skifte kan du kontakte tingretten eller en advokat.

Offentlig skifte vil si at tingretten forvalter boet og gjennomfører fordelingen mellom arvinger og kreditorer.