Arvereglene er lovfestet i arveloven

Privat eller offentlig skifte

De fleste arveoppgjør foretas ved privat skifte. Ved privat skifte foretar arvingene selv den fordelingen av eiendelene som skal gjøres. Skiftes boet privat er alle arvingene solidarisk ansvarlig for hele arveavgiften og for avdødes gjeld.

Offentlig skifte vil si at tingretten forvalter boet og gjennomfører fordelingen mellom arvinger og kreditorer.

Valg av skifteform må meldes til tingretten på eget skjema. Arvingene har en frist på 60 dager.

Erklæring om privat skifte av dødsbo, regjeringen.no

Du kan lese mer om dødsfall og arv på domstol.no