Valg av skifteform må meldes til tingretten på eget skjema. Arvingene har en frist på 60 dager.

Privat skifte

De fleste arveoppgjør foretas ved privat skifte. Ved privat skifte foretar arvingene selv den fordelingen av eiendelene som skal gjøres. Skiftes boet privat er alle arvingene solidarisk ansvarlig for hele arveavgiften og for avdødes gjeld.

Erklæring om privat skifte av dødsbo (regjeringen.no)

Offentlig skifte

Offentlig skifte vil si at tingretten forvalter boet og gjennomfører fordelingen mellom arvinger og kreditorer.

Mer om arv