Det rettslige utgangspunktet etter loven er at pårørende melder dødsfallet. Vanlig praksis mange steder er likevel å melde i fra til begravelsesbyrået, som videreformidler opplysningene til lensmannen eller tingretten.

Skjema for melding om dødsfall (regjeringen.no).

Meldingen fremlegges der vedkommende dør.