Hvem kan melde om dødsfall?

Det rettslige utgangspunktet etter loven er altså at pårørende melder dødsfallet ved personlig fremmøte. Imidlertid er det mange steder vanlig praksis å gi underretning til begravelsesbyrået, som videreformidler opplysningene til lensmannen eller tingretten.

Meldingen fremlegges der vedkommende dør.

Melding og opplysninger ved dødsfall

Det fylles ut et skjema med opplysninger som må sendes til lensmannen, namsfogden eller tingretten straks etter dødsfallet.

Skjema for melding om dødsfall finner du på regjeringen.no.

Følgende opplysninger skal gis om avdøde:

 • fornavn og etternavn
 • fødsels- og personnummer
 • bosted
 • fødested
 • dødssted
 • dødsdato
 • trossamfunn
 • statsborgerforhold
 • sivilstand
 • vigselsår
 • Arvinger:
  • ektefelle eller partners fødsels- og personnummer og adresse
  • barns, livsarvingers, fødsels- og personnummer og adresse
  • eventuelt andre arvinger i henhold til slektstavle og testamentsarvinger
 • I tillegg bør det også registreres følgende så langt det er mulig:
  • om det ønskes begravelse eller kremasjon og hvor
  • yrke
  • skifteform (skifte, uskifte, offentlig skifte)
  • testamente eller ektepakt