Mistet førerrett i straffesak

Har du mistet førerretten ved dom i retten eller ved et forelegg, må du henvende deg til Statens vegvesen for å få tilbake førerretten. Du kan henvende deg dit når perioden for tap av førerrett er over.

Få tilbake førerett (retten til å føre kjøretøy) som er tilbakekalt av politiet

Politiet kan tilbakekalle føreretten din hvis du ikke lengre fyller vegtrafikklovens krav til helse, kjøreferdigheter, vandel eller edruelighet. Tilbakekallet  blir gjort fordi du ikke fyller ett eller flere av disse kravene. Tilbakekallet av førerretten  innebærer at du ikke lengre har lov til å føre kjøretøy som krever førerkort. Hvis føreretten din er tilbakekalt, skal du ha mottatt et vedtak fra politiet om dette.  

Du kan sende søknad til politiet om å få tilbake føreretten når du mener at du oppfyller kravene for å få førerett.

Helsekravet

Hvis føreretten er tatt fra deg fordi du ikke oppfyller helsekravet, kan du levere helseattest til politiet når fastlegen din vurderer at helsekravet er oppfylt igjen. Helseattesten må være utfylt på blankett for helseattest for førerkort med eventuelle vedlegg. Helseattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder. Du kan ikke føre kjøretøy som krever førerkort før politiet har fattet vedtak om dette.

Ta med gyldig legitimasjon når du møter hos politiet eller Statens vegvesen.