Meldinger av mannskaps- og passasjerlister skal sendes online gjennom SafeSeaNet Norway:

Forhåndsmelding senest 24 timer før passering av indre farvann

Fører av skip eller fartøy som passerer yttergrensen, skal på vei til første norske havn gi forhåndsmelding til politiet med liste over mannskap og passasjerer. Forhåndsmelding skal sendes 24 timer før passering av indre farvann (grunnlinjen).

Avgangsmelding i godt tid før avgang fra siste havn

Fører av skip eller fartøy som passerer yttergrensen på vei fra norsk havn, skal gi avgangsmelding til politiet med oppdatert liste over mannskap og passasjerer. Avgangsmelding skal sendes i god tid før avgang fra siste havn på territoriet.

Safe SeaNett kan ikke brukes for melding om blindpassasjer og av- og påmønstring

  • Blindpassasjerer må snarest rapporteres til politiet i første ankomsthavn i Norge.
  • Melding om mannskap som mønstrer av eller på, samt passasjerer som stiger av eller på, skal sendes til politiet i den havnen hvor av- og påstigningen skjer.

Problemer med innlogging

Hvis spesielle omstendigheter gjør det umulig å rapportere via SafeSeaNet, må du sende mannskaps- og passasjerlisten direkte til det politidistrikt som er ansvarlig for ankomst- og avgangshavn. Du må først avtale med ansvarlig politidistrikt på telefon 02800.

Spørsmål om fohåndsmelding rettes til politiet

Har du spørsmål og henvendelser om forhåndsmeldinger av mannskaps- og passasjerlister på sjøgrense, ta kontakt med politidistrikt med ansvar for godkjent grenseovergang eller anløpssted.

Telefon: 02800.

Liste over politidistrikt med godkjente grenseovergangssteder.

Spørsmål om SafeSeaNet-portalen rettes til Kystverket

Brevik VTS
telefon +47 35 57 26 25
e-post: brevik.vts@kystverket.no.