Forhåndsmelding senest 24 timer før passering av indre farvann

Fører av skip eller fartøy som passerer yttergrensen, skal på vei til første norske havn gi forhåndsmelding til politiet med liste over mannskap og passasjerer. Forhåndsmelding skal sendes 24 timer før passering av indre farvann (grunnlinjen).

Avgangsmelding i godt tid før avgang fra siste havn

Fører av skip eller fartøy som passerer yttergrensen på vei fra norsk havn, skal gi avgangsmelding til politiet med oppdatert liste over mannskap og passasjerer. Avgangsmelding skal sendes i god tid før avgang fra siste havn på territoriet.

Meld fra gjennom SafeSeaNet Norway

Meldinger av mannskaps- og passasjerlister skal sendes online gjennom SafeSeaNet Norway:

Hvis spesielle omstendigheter gjør det umulig å rapportere via SafeSeaNet, må du sende mannskaps- og passasjerlisten direkte til det politidistrikt som er ansvarlig for ankomst- og avgangshavn. Du må først avtale med ansvarlig politidistrikt på telefon 02800.

Brukerstøtte

Politi

Spørsmål og henvendelser knyttet til forhåndsmeldinger av mannskaps- og passasjerlister på sjøgrensen, kan rettes til politidistrikt med ansvar for godkjent grenseovergang eller anløpssted på telefon 02800.

Liste over politidistrikt med godkjente grenseovergangssteder.

Kystverket

Spørsmål knyttet til veiledning og bruk av meldingsportalen SafeSeaNet Norway, kan rettes til Brevik VTS på telefon +47 35 57 26 25 eller e-post: brevik.vts@kystverket.no.

Blindpassasjer og av- og påmønstring

Safe SeaNet kan ikke brukes i disse tilfellene:

  • Blindpassasjerer må snarest rapporteres til politiet i første ankomsthavn i Norge.
  • Melding om mannskap som mønstrer av eller på, samt passasjerer som stiger av eller på, skal også sendes til politiet i den havnen hvor av- og påstigningen skjer.