Det er meldeplikt av mannskap og passasjerer om bord på fartøy:

Melding før ankomst

Fører av skip eller fartøy som passerer yttergrensen skal på vei til første norske havn gi forhåndsmelding til politiet, seinest 24 timer før passering av indre farvann (grunnlinjen).

Meldingen skal inneholde liste over mannskap og passasjerer.

Melding før avgang

Fører av skip eller fartøy som passerer yttergrensen på vei fra norsk havn, skal gi avgangsmelding til politiet med oppdatert liste over mannskap og passasjerer.

Avgangsmelding skal sendes i god tid før avgang fra siste havn på territoriet.

Spørsmål om forhåndmelding

Har du spørsmål om forhåndsmeldinger av mannskaps- og passasjerlister, ta kontakt med politidistrikt med ansvar for godkjent grenseovergang eller anløpssted.

Om SafeSeaNet

Hvis du ikke kan logge inn via SafeSeaNet, må du sende mannskaps- og passasjerlisten direkte til det politidistrikt som er ansvarlig for ankomst- og avgangshavn.

 

Spørsmål om SafeSeaNet-portalen rettes til Kystverket

Brevik VTS
telefon +47 35 57 26 25
e-post: brevik.vts@kystverket.no