Offentlige myndigheter skal som hovedregel selv forsøke å forkynne postalt før de benytter seg av forkynnelse ved stevnevitne, se domstollovens § 163a. Dokumentene sendes da per post vedlagt mottakskvittering eller ved rekommandert sending. Forliksrådene kan postforkynne i vanlig brev uten mottakskvittering.

Advokater kan selv forkynne vitnestevninger postalt.