Last ned skjema

Slik gjør du det

Slik foregår utkastelsen

På datoen for utkastelse plikter du å møte på adressen for å påvise eiendommen. Namsmannen vil deretter gjennomføre utkastelsen og du vil motta nøklene. Personen som kastes ut får en frist på til sammen fire uker på å hente eiendelene sine. 

Du plikter å gi skyldner tilgang til eiendommen for å pakke og flytte eiendelene sine. Namsmannen vurderer om du kan flytte eiendelene på et godkjent lager.

Dersom personen som er kastet ut ikke henter tingene innen fristen, vil namsmannen vurdere om det skal kastes eller selges. Namsmannen avslutter deretter saken og sender deg og personen som er kastet ut en avsluttende protokoll.

Kostnader

  • Når du begjærer utkastelse, må du som saksøker (utleier) betale 1,25 ganger rettsgebyrets størrelse
  • Dersom utkastelsen blir gjennomført, må du totalt betale 2,6 ganger rettsgebyret.
  • Du som saksøker er ansvarlig for å betale rettsgebyret, men du kan kreve kostnadene erstattet av skyldneren. 

Du kan kreve erstatning for sakskostnader så langt kostnadene har vært nødvendige. 

Du kan ikke kreve mer enn et beløp lik rettsgebyret, med mindre du kan dokumentere at du har hatt nevneverdig mer arbeid med saken enn det som er vanlig.