Last ned skjema

Slik gjør du det

Slik foregår utleveringen

På utleveringsdatoen plikter utleiers representant å møte på adressen for å identifisere eiendelen som skal utleveres. 

Dersom eiendelen blir funnet utleveres den til utleiers representant og saken avsluttes hos namsmannen. 

Dersom eiendelen ikke blir funnet sender namsmannen et brev til skyldner og pålegger personen om å opplyse hvor gjenstanden befinner seg. Namsmannen gir en frist for skyldner til å komme med slike opplysninger. Dersom skyldner ikke har eiendelen lenger og vedkommende ikke sannsynliggjør at oppfyllelse er umulig, sender namsmannen brev til utleier eller prosessfullmektige og opplyser om adgangen til å begjære at leieren pålegges en løpende mulkt for å fremtvinge utlevering. Namsmannen fastsetter en frist for utleier eller prosessfullmektige til å begjære tvangsmulkt.

Begjærer utleieren eller prosessfullmektige tvangsmulkt, oversendes saken til retten.

Dersom fristen oversittes, eller utleier eller prosessfullmektige ikke ønsker å begjære ileggelse av løpende mulkt, vil saken bli hevet hos namsmannen.

Kostnader

  • Når du begjærer utlevering, må du som saksøker betale 1,2 ganger rettsgebyrets størrelse.
  • Det påløper ikke ekstra gebyr dersom utleveringen blir gjennomført.
  • Du som saksøker er ansvarlig for å betale rettsgebyret, men du kan kreve kostnadene erstattet av skyldneren.

Du kan kreve erstatning for sakskostnader så langt kostnadene har vært nødvendige.

Du kan ikke kreve mer enn et beløp lik rettsgebyret, med mindre du kan dokumentere at du har hatt nevneverdig mer arbeid med saken enn det som er vanlig.