Gjeldsordningsloven gir personer med alvorlige gjeldsproblemer mulighet til å få kontroll over sin økonomi.

Ved gjeldsordning avtales med kreditorene at skyldneren skal betale så mye han eller hun kan av gjelden sin i en angitt periode (vanligvis 5 år). Etter det vil skyldneren som hovedregel være gjeldfri. Dette gjelder selv om skyldneren ikke kan betale noe til kreditorene.

Hvis skyldneren er varig ute av stand til å betjene gjelden sin, kan han eller hun søke om gjeldsordning. Skyldneren kan få gjeldsordning uansett hva gjeldsproblemene skyldes og det er ikke noe minimumskrav til inntekter eller gjeld. Loven gjelder for alle typer gjeld, også skattegjeld og annen gjeld til det offentlige. Avtalen med kreditorene gjør at gjeld som ikke er sikret ved pant i bolig normalt faller bort ved utløpet av gjeldsordningen.

Gjeldsforhandling og gjeldsordning er gratis. Skyldneren har krav på all nødvendig hjelp fra det offentlige for å komme frem til en gjeldsordning. For næringsdrivende gjelder spesielle regler, se eget punkt.