Hva skjer med kausjonisten?

Hvis skyldnerens gjeld er sikret ved kausjon blir kausjonisten varslet om at det åpnes gjeldsforhandlinger for skyldneren. Kravet vil inngå i gjeldsordningen på vanlig måte og kausjonisten må normalt svare for den delen av gjelden som skyldneren ikke klarer å betale.

Det skal fremgå av gjeldsordningsavtalen hvordan forholdet til kausjonisten er ordnet. Kausjonisten kan ikke kreve tilbakebetaling av skyldneren etterpå.

Skyldneren er selv kausjonist

Hvis skyldneren er kausjonist vil både kreditor og hoveddebitor (den som lånte pengene) varsles om at det åpnes gjeldsforhandling for skyldneren. Kravet vil tas med i gjeldsordningen og skyldneren vil være fri for sitt kausjonsansvar når gjeldsordningen er gjennomført.

Samskyldner

Dersom skyldneren har stiftet gjelden sammen med andre (samskyldnere) blir de varslet om at det åpnes gjeldsforhandling for skyldneren. Kravet tas med i gjeldsordningen og samskyldneren vil kunne kreves for den delen av gjelden som skyldneren ikke klarer å betale.

Det skal fremgå av gjeldsordningsavtalen hvordan forholdet til samskyldneren er ordnet. Samskyldneren kan ikke kreve tilbakebetaling av skyldneren etterpå.