Opphørt næring

Gjeldsordningsloven gjelder i utgangspunktet kun for privatpersoner.

Næringsdrivende kan allikevel søke hvis næringsvirksomheten er opphørt og det ikke knytter seg uavklarte forhold til denne. Tidligere næringsdrivende omfattes altså av gjeldsordningsloven på lik linje med privatpersoner.

Ubetydelig gjeld

Næringsdrivende kan også søke hvis gjelden som er knyttet til næringen utgjør en forholdsvis ubetydelig del av skyldnerens samlede gjeld. I følge rettspraksis vil ubetydelig gjeld utgjøre omkring 10 prosent.

Konkurs

Det kan ikke åpnes gjeldsforhandling hvis boet er under behandling etter konkursloven. Er det allerede åpnet gjeldsforhandling, er dette ikke til hinder for at det åpnes konkurs i skyldnerens bo. Åpnes konkurs skal en sak om gjeldsordning avsluttes.