Hvis tvisten allerede er til behandling ved en domstol, skal begjæringen sendes dit.