Begjæringens innhold

  • I begjæringen må man oppgi partenes navn, adresse og helst telefonnummer, og beskrive hva saken gjelder.
  • Man må redegjøre for kravet som skal sikres, og legge ved dokumentasjon for det.
  • I begjæringen må man beskrive grunnen for at man krever sikring.
  • Man bør også redegjøre for hvordan man mener sikringen bør skje.
  • Til slutt formulerer man en påstand som kort og nøyaktig beskriver hva man mener rettens avgjørelse bør gå ut på.
  • I tillegg kan man legge ved påstand om dekning av sakskostnader.

Begjæringen leveres i fire undertegnede eksemplarer.

Det skal som hovedregel betales 2,5 ganger rettsgebyret for å begjære en midlertidig sikring.