Hva er tvangsfullbyrdelse?

Tvangsfullbyrdelse er rettslige inndrivelse av en kreditors krav med myndighetens (namsmannens) bistand. Hvis kravet ikke innfris frivillig, kan den som har et krav mot en annen be namsmannen om hjelp til å få gjennomført (tvangsfullbyrdet) sin rett. Hvis namsmannen møter motstand under gjennomføring av saken, kan namsmannen bruke nødvendig makt, for eksempel bryte opp lås i inngangsdør under en utkastelse eller ta med seg saksøktes bil i forbindelse med tvangssalg.
Namsmannen kan om nødvendig kreve bistand av politiet.

Hvilke krav kan tvangsfullbyrdes?

Kravet kan enten være et pengekrav eller det kan være et naturalkrav, for eksempel krav på at noen skal utføre et arbeide. Krav som inndrives ved tvangsfullbyrdelse kan for eksempel være krav om betaling av en kjøpesum, krav på tilbakelevering av en gjenstand etter leieavtalens utløpstid, krav på fravikelse (utkastelse) fra bolig ved mislighold av husleieavtalen, krav på tvangsfullbyrdelse av en panterett, krav om utlevering med mer.

Hva må til for at et krav skal kunne tvangsfullbyrdes?

Det må blant annet foreligge et tvangskraftig tvangsgrunnlag for kravet. Tvangsgrunnlaget må ikke være foreldet. Et tvangsgrunnlag kan for eksempel være en dom eller kjennelse, en bestemmelse i lov, et uimotsagt pengekrav eller en avtale hvor det fremgår at kravet kan inndrives uten søksmål, såkalt eksigibel avtale, for eksempel et gjeldsbrev eller en husleieavtale. For å få kravet tvangsfullbyrdet, må det fremmes en begjæring for namsmannen. Kravet til innholdet i begjæringen fremkommer under de ulike sakstypene.(LNEE)