Rettsgebyret justeres jevnlig, se oppdatert rettsgebyrsats på domstol.no. Gebyret betales av den som har begjært forretningen og påløper når begjæringen er registrert hos namsmannen. Statens Innkrevingssentral sender saksøker faktura på rettsgebyret når saken er avsluttet. Gebyret kan kreves erstattet av den begjæringen er rettet mot. For begjæring om utlegg betales 1,7 ganger rettsgebyret. For klage til tingretten i saker om utlegg betales 1 ganger rettsgebyret.

For mer informasjon om beregning av rettsgebyr for den enkelte forretning, se skjema under vedlegg til høyre på siden.