Uenig i kravet

Hvis du er uenig i noe som gjelder kravet, for eksempel grunnlaget eller størrelsen på beløpet, kan du si i fra til namsmannen. Du kan gi beskjed på e-post, i brev eller ved å ringe namsmannen.

Dersom grunnlaget for saken er en skriftlig melding, for eksempel en faktura, kan innvendingene dine føre til at saken blir sendt videre til forliksrådet.

Dersom kravet allerede har vært behandlet rettslig, er det begrenset hvilke innvendinger som kan vurderes. Det er fordi de i de fleste tilfeller kunne og burde vært gitt under den rettslige behandlingen.

Gjelder innvendingene noe som har skjedd etter rettslig behandling, kan de bli vurdert.

Klage

Når utleggsforretningen er avsluttet, kan du klage på alle sidene av namsmannens avgjørelse. Du kan også klage på saksbehandlingen.

Følgende klagefrister gjelder:

  • Er det tatt utleggspant i eiendelene dine? Du kan klage på valg av utleggsgjenstand innen en måned etter at du ble informert om at det ble tatt utleggspant. Klager du på noe annet enn valg av utleggsgjenstand, kan du klage fram til motparten krever at eiendelen din skal tvangsselges.
  • Er det trukket i inntekten din? Da kan du klage så lenge trekkperioden ikke er gått ut.
  • Endte saken din med "intet til utlegg"? Da kan muligheten din til å klage være liten. Du må klage innen en måned etter at du ble informert om avgjørelsen i saken.

Slik sender du en klage

Klager som sendes til namsmannen må ha original signatur. Det betyr at du må sende klagen din i posten eller levere den på namsmannskontoret. Du kan ikke sende den på e-post. Klager uten signatur vil ikke bli behandlet, og vil heller ikke avbryte klagefristen. Du kan bruke dette klageskjemaet (PDF) .

Klager rettet mot namsmannen blir behandlet i tingretten. Klagen skal likevel alltid sendes til namsmannen først. Namsmannen vurderer om avgjørelsen skal endres. Hvis den ikke blir endret, blir klagen sendt videre til tingretten. I en del tilfeller vil namsmann sende deg et avslag først, og spørre om du vil at saken skal sendes til retten. Blir klagen behandlet i tingretten, må du betale et rettsgebyr.

Har du betalt kravet?

Hvis du har betalt kravet, har kreditoren plikt til skriftlig å slette kravet. Det vil si at kreditoren må kontakte virksomhetene der utleggspantet er registrert. Det kan for eksempel være Statens kartverk eller Løsøreregisteret. Kreditoren må gi beskjed om at virksomhetene skal slette utleggspantet.

Hvis det er tatt pant i kontoen din, må kreditoren gi beskjed til banken om at pantet skal slettes. Eventuelt må kreditoren gi deg en skriftlig erklæring som du kan vise fram til banken. Er det ingen andre pant i kontoen, vil pengene som ble sperret da bli disponible for deg igjen.

Hvis kreditoren ikke sletter kravet eller gi beskjed til banken, sender du en begjæring til namsmannen om at utlegget skal bli opphevet. I begjæringen må du dokumentere at du har betalt kravet, eller at det er falt bort.