Når du er ved den norsk-russiske grensa, er det forbode å

  • krysse grensa på land, i vatn og i lufta
  • ha kontakt over grensa
  • kome med fornærmingar mot eller over grensa
  • fjerne, skade eller øydelegge grensemerke
  • fotografere russisk personell og forsvarsmateriell på russisk territorium på ein måte som er nærgåande eller provoserer