Dette får du når du registrerer deg som asylsøker, og beviset må fornyes hver sjette måned mens du venter på svar på asylsøknaden din.

Har du fått endelig avslag på asylsøknaden, får du ikke nytt asylsøkerbevis.

Asylsøkerbeviset er ikke et gyldig identitetsdokument, men en bekreftelse på at du har gyldig opphold i Norge mens asylsøknaden behandles. Et asylsøkerbevis gir deg ikke lov til å jobbe i Norge.

Anmodning om registreringsbevis for asylsøkere (PDF)

Slik fornyer du

  • Bor du på mottak, ber du mottaket om å sende forespørsel om nytt asylsøkerbevis til Politiets utlendingsenhet (PU).
  • Bor du privat, tar du kontakt med politiet der du bor, som sender en forespørsel til PU. Asylsøkere som bor privat i Oslo kan ta direkte kontakt med politivakta hos PU.

Kontakt politiet der du bor

  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.

Mistet eller frastjålet asylsøkerbevis

Har du mistet eller blitt frastjålet asylsøkerbeviset ditt, benytter du samme fremgangsmåte som om du skal fornye beviset.

Behandlingstid

Behandlingstiden for å fornye asylsøkerbevis er ca. 1 uke. Asylsøkerbeviset blir sendt til politiet eller til mottaket der du bor.

Skal du søke du asyl i Norge, må du registrere deg som asylsøker i Norge.