Besøksvisum til Norge

Du må søke om besøksvisum hvis du skal være i Norge opp til 90 dager. Besøksvisum gir deg ikke rett til å arbeide. Se invitasjon for besøksvisum (udi.no).

Slik søker du om besøksvisum

Slik søker du om å forlenge visumet

Hvis det oppstår spesielle forhold som gjør at du må være i Norge eller Schengen flere dager enn det du har fått besøksvisum for, kan du søke om forlengelse opp til 90 dager. Du søker om å forlenge visumet på UDIs sider:

Hvis du får innvilget forlengelse av visumet ditt er det politiet som setter inn ny visumetikett i passet ditt.

Når du har et Schengenvisum, kan du reise fritt rundt i Schengenlandene så lenge visumet er gyldig. Hvis du forlater Schengen og ikke har visum for flere innreiser, må du søke om nytt visum på UDIs sider for å komme inn i Schengen igjen.

Over 90 dager i Norge?

Et besøksvisum kan aldri vare mer enn 90 dager, uansett hvilken situasjon du er i. Hvis du må være i Schengen i mer enn 90 dager, må du søke om oppholdstillatelse.