Skal du besøke Norge og være her i inntil 90 dager? Da må du søke om besøksvisum. Besøksvisumet gir deg ikke rett til å jobbe i Norge.

Slik gjør du

Til deg med Schengen-visum

Du kan reise fritt rundt i Schengen-landene så lenge Schengen-visumet er
gyldig. Du må søke om nytt visum hvis du forlater Schengen og ikke har visum for flere innreiser. Du søker på UDIs sider .

Besøksvisumet varer i 90 dager

Et besøksvisum varer kun i 90 dager. Det gjelder uansett hvilken
situasjon du er i. Søk om oppholdstillatelse  hvis du må være i Schengen i mer enn 90 dager.