Den du besøker garanterer for deg ved å fylle ut et garantiskjema.

Skal du besøke Norge og være her i inntil 90 dager? Da må du søke om besøksvisum (Schengenvisum). Du søker om visum på udi.no.

Slik får du garanti for visumbesøk

Søke om å forlenge besøksvisumet

Hvis det skjer noe spesielt som gjør at du må være i Norge eller Schengen lenger enn den perioden besøksvisumet gjelder for, kan du søke om å forlenge visumet.

Til deg med besøksvisum (Schengenvisum)

Du kan reise fritt rundt i Schengen-landene så lenge Schengen-visumet er
gyldig. Hvis du forlater Schengen og ikke har visum for flere innreiser, må du søke om nytt visum. Du søker på UDIs sider .