Skal du besøke Norge og være her i inntil 90 dager, må du søke om besøksvisum. Besøksvisumet gir deg ikke rett til å jobbe i Norge.

Slik gjør du

Schengen-visum

Når du har et Schengenvisum, kan du reise fritt rundt i Schengenlandene så lenge visumet er gyldig. Hvis du forlater Schengen og ikke har visum for flere innreiser, må du søke om nytt visum på UDIs sider for å komme inn i Schengen igjen.

Besøksvisum varer i 90 dager

Et besøksvisum varer kun i 90 dager, uansett hvilken situasjon du er i. Hvis du må være i Schengen i mer enn 90 dager, må du søke om oppholdstillatelse.