Du skal ikke bestille nytt oppholdskort hvis

 • Du har en midlertidig oppholdstillatelse som snart går ut, eller har gått ut på dato. Da må du søke om å fornye oppholdstillatelsen din.
 • Du er statsborger i et EU/EØS-land.

Du må bestille nytt oppholdskort hvis

 • Du er fra et land utenfor EU/EØS, og har permanent oppholdstillatelse (tidligere bosettingstillatelse) eller varig oppholdsrett, og oppholdskortet ditt snart går ut, eller har gått ut på dato. Det er ikke mulig å få en ny etikett.
 • Oppholdskortet ditt er mistet, stjålet eller skadet.
 • Opplysninger i kortet er feil (for eksempel navn eller statsborgerskap).
 • Oppholdskortet du har mottatt er ødelagt eller skadet.
 • Du har etikett i passet ditt og vil erstatte den med et oppholdskort.

Krav til å få nytt kort

 • Du må ha en gyldig oppholdstillatelse.
 • Du må ha DUF-nummeret ditt (12 siffer) og opplysninger om oppholdstillatelsen. Dette finner du i vedtaksbrevet som du har fått fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet.
 • Du må være registrert med korrekt postadresse og ha navnet ditt på postkassa, slik at kortet kommer frem til deg.
 • Du må vanligvis betale et gebyr på 300 kroner.

Slik bestiller du nytt oppholdskort