Er du utenlandsk statsborger? Skal du oppholde deg i Norge? Da må du enten registrere deg, søke om besøksvisum eller søke om opphold.

Søker om å bo i eller besøke Norge på nettsidene til Utlendingsdirektoratet (UDI).

Sjekk hvor lang tid det tar  å behandle søknaden.

Ønsker du å være lenger i Norge? Søk om å forlenge oppholdet ditt på nettsidene til Utlendingsdirektoratet (UDI)..

Sjekk hvor lang tid det tar å behandle søknaden.

Du får bilde og underskrift i oppholdskortet hos politiet

Bestill time hos politiet når du har fått oppholdstillatelsen. Da ordner vi det praktiske med oppholdskortet. Vi tar bilde av deg og tar fingeravtrykket ditt. Vi skriver også under på dokumentene.

Du bestiller time ved å logge inn i søknadsportalen på nettsidene til Utlendingsdirektoratet (UDI)..

Har du søkt asyl eller levert søknad ved en dansk ambassade?

Til deg som har fått oppholdstillatelse da du søkte asyl: Du må ringe politiet for å bestille time for å få oppholdskort. Det samme gjelder hvis du har levert søknaden ved en dansk ambassade. 

Når mottar du oppholdskortet?

Det tar cirka 20 dager før du mottar oppholdskortet i posten. Det er viktig at navnet på alle i familien står på postkassen. Posten leverer ikke oppholdskortet dersom personens navn ikke står på postkassen. Da blir oppholdskortet sendt i retur til politiet. 

Har du fått oppholdskort for første gang?

Alle som har oppholdstillatelse i Norge, skal ha et oppholdskort. Det gjelder ikke EU/EØS-borgere. Har du fått svar fra UDI?  Sjekk hvordan du skaffer deg oppholdskort på nettsidene til UDI.

Har du mistet eller trenger å fornye oppholdskortet?

Har du permanent oppholdstillatelse? Da må du bestille nytt kort i god tid før det gamle kortet går ut.

Du kan også bestille nytt kort hvis du har mistet oppholdskortet ditt, det er ødelagt, inneholder feil eller har blitt stjålet.

Les mer om hvordan du bestiller nytt kort på UDIs nettsider.