Registrering for statsborgere innen EU/EØS

Som EU/EØS-borger har du rett til å arbeide, studere og bo i Norge, og trenger ikke oppholdstillatelse eller oppholdskort. Alle EU/EØS-borgere som skal bo i Norge i mer enn tre måneder må registrere seg. Registreringsordningen gjelder også for familiemedlemmer av EU/EØS- borgere.

Slik registrerer du deg

Du registrerer deg i Søknadsportalen hos Udi.no. Der bestiller du også time hos politiet for å levere dokumentasjon.

Når du har møtt opp hos politiet og levert nødvendige dokumenter, får du et registreringsbevis som bekrefter at du bor i Norge. Du behøver bare å registrere deg én gang, uansett hvor lenge du skal være i Norge.

Varig oppholdsrett som statsborger innen EU/EØS

Er du statsborger i et land innenfor EU/EØS og har vært i Norge i fem år eller mer, kan du søke om varig oppholdsrett. Med varig oppholdsrett kan du som er EU/EØS- borger eller familiemedlem av en EU/EØS-borger, oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Du har også ekstra vern mot å bli utvist.

Slik søker du om varig oppholdsrett

Du registrerer søknaden din i Søknadsportalen. Der bestiller du også time hos politiet for å levere dokumentasjon.