Ønsker du å beholde oppholdsretten, må du søke om oppholdstillatelse i løpet av 2021. 

Er du britisk borger med oppholdsrett i Norge før 31. desember 2020, eller familie av en slik borger, må du søke om oppholdstillatelse eller permanent oppholdstillatelse i løpet av 2021.

Har du permanent oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse, skal du kun bestille oppholdskort. 

Slik foregår søknadsprosessen:

  1. Etter at du har registrert søknaden din i UDIs søknadsportal og politiet har opprettet sak, får du en e-post med beskjed om du må laste opp dokumentasjon. Hvis du tidligere har vært hos politiet i forbindelse med en EØS-registrering eller annen oppholdstillatelse, har som oftest politiet informasjonen de trenger.
  2. Hvis du får oppholdstillatelse, får du en ny e-post med beskjed om å bestille time hos politiet i UDIs søknadsportal. Du må ikke bestille time før politiet har gitt deg beskjed om det.
  3. Når du møter opp, sjekker politiet identiteten din. Du må ha med originalt pass eller gyldig reisebevis. Politiet tar bilde av deg, og tar fingeravtrykk til oppholdskortet ditt.

Britiske statsborgere som flytter til Norge etter 1. januar 2021 må søke om oppholdstillatelse etter reglene for de som er statsborgere av land utenfor EU/EØS.

I 2021 kan du og din familie som har oppholdsrett  i Norge per 31. desember 2020, fremvise EØS-registreringsbeviset som du fikk av politiet ved registrering, for å dokumentere lovlig opphold ved innreise til Norge. 

Familiemedlemmer som ikke er britiske borgere, skal ta med oppholdskortet som de har fått av politiet. Dersom du ikke har tilgang til registreringsbeviset, eller kom til Norge før registreringsordningen kom på plass, kan du ta med bostedsattest fra Skatteetaten som dokumentasjon på at du er bosatt i Norge.

Du kan bestille bostedsattest fra skatteetaten via Altinn. Merk at det tar noen dager å få dette tilsendt, så bestill bostedsattesten i god tid.

I tillegg til dokumentasjon på lovlig opphold i Norge, må du vise gyldig pass eller reisedokument i grensekontrollen.