Slik søker du

Du registrerer søknaden din i søknadsportalen. I Søknadsportalen vil du se hvor du kan levere søknaden din til politiet. Du må velge et oppmøtested og bestille time for å levere dokumentasjon. 

Mer om oppholdstillatelse

Hvis oppholdstillatelsen din er i ferd med å gå ut på dato, må du søke i god tid om å fornye den.

  • Sjekk hvor lang ventetid ditt lokale politidistrikt har, slik at du er sikker på å få levert søknaden senest en måned før utløpet av din nåværende tillatelse.
  • Hvis du har en fornybar oppholdstillatelse har du rett til opphold mens søknaden er til behandling forutsatt at du søker mer enn en måned før tillatelsen utløper.

Slik søker du om fornyelse av opphold

  1. Du finner informasjon om fornyelse av opphold på udi.no og velger oppholdet du skal fornye.
  2. Hvis søknaden om fornyelse innvilges, må du bestille time hos politiet for å ta bilde til det nye oppholdskortet. Gjelder fornyelsen barn under tre år må du ha med et fysisk bilde av barnet.

Når du har statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS og har vært i Norge i mer enn tre år, kan du søke om permanent oppholdstillatelse. Da kan du oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid og har ekstra vern mot å bli utvist.

Slik søker du om permanent oppholdstillatelse

Du registrerer søknaden din i søknadsportalen hos Udi.no, og bestiller time hos politiet for å levere dokumentasjon.

 

Finn saksbehandlingstiden (ventetiden) for søknaden din.

Når du har levert søknad om oppholdstillatelse hos politiet vil du etter kort tid motta e-melding som forteller deg om forventet saksbehandlingstid. Du får også e-melding når det er fattet vedtak i saken din. Da må du bestille time hos politiet for å hente vedtaket og for å bestille oppholdskort. Husk å ta med deg passet ditt når du møter til timen.

Blir søknaden din om opphold blir avslått, får du en skriftlig beskjed om årsaken til avslaget. Du kan klage på avslaget. 

Dersom du har fått avslag kan du søke assistert retur til ditt hjemland.

Gebyr

De aller fleste som leverer en søknad, må betale et søknadsgebyr.

På UDI sine nettsider finner du en oversikt over hvor mye du må betale i gebyr, hvordan du betaler og tilbakebetaling.