Saksbehandlingstider for oppholdstillatelser, fornyelser og norsk statsborgerskap

Når du skal søke om opphold i Norge, må du registrere søknaden din i søknadsportalen. Der bestiller du samtidig time for å levere vedlegg til søknaden hos lokalt politi. Hvor lang tid du må vente på time varierer i de ulike politidistriktene, men du får opp første ledige time.

Når du møter hos politiet, må du ta med gyldig pass eller ID-kort og de nødvendige dokumentene. Saksbehandlingstiden på søknaden starter fra du har levert alle dokumentene hos politiet.

Her finner du saksbehandlingstiden hos politiet for din søknad:

Oppholdstillatelse som arbeidstaker

Familiemedlem av en EU/EØS-borger

Varig opphold for EU/EØS-borgere

Permanent oppholdstillatelse

Norsk statsborgerskap

Utlendingspass og reisebevis

Fornyelse av asyl

Au pair-tillatelse

Oppholdstillatelse som student

Familieinnvandring