Politiet har ikke rett til å fatte vedtak i alle førstegangssaker. Hvis saken din sendes videre til UDI, må du forholde deg til saksbehandlingstider for Utlendingsdirektoratet.